Ví eMonkey

  • 9. Tôi có thể nạp tiền vào ví eMonkey bằng cách nào?

  • 10. Tôi có thể thanh toán được những loại hoá đơn nào với eMonkey?

  • 11. Tôi muốn chuyển ứng dụng eMonkey sang máy điện thoại mới thì phải làm thế nào?

  • 12. Tôi bị mất điện thoại, tôi có phải liên hệ M-Pay hay không?

  • 13. Khi nào tôi cần dùng chức năng Kiểm tra kết quả giao dịch?

< Back
Trang   <12