Ví eMonkey

  • 1. Tôi làm thế nào để đăng ký sử dụng ví điện tử eMonkey?

  • 2. Vì sao khách hàng cần cung cấp chính xác các thông tin cá nhân khi đăng ký eMonkey?

  • 3. Các loại máy điện thoại nào có thể cài đặt và sử dụng eMonkey?

  • 4. Mật khẩu giao dịch (MPIN) là gì?

  • 5. Tôi nhập sai mật khẩu MPIN 3 lần nên ứng dụng bị khóa, tôi phải làm sao để khôi phục lại dịch vụ?

  • 6. Tôi quên mật khẩu MPIN, tôi phải làm sao để khôi phục lại dịch vụ?

  • 7. Tôi có phải trả phí khi sử dụng eMonkey không?

  • 8. Dịch vụ eMonkey có những tính năng gì?

< Back
Trang   12>