Lợi ích hợp tác

•    Ngân hàng triển khai được ngay dịch vụ Mobile Banking ra thị trường mà không cần đầu tư tốn kém về cơ sở vật chất, thiết bị, phần mềm, nhân sự kỹ thuật…
•    M-Pay hỗ trợ kỹ thuật 24x7, hỗ trợ công tác CSKH
•    M-Pay hỗ trợ cập nhật, nâng cấp phần mềm miễn phí, mở rộng các sản phẩm dịch vụ theo nhu cầu kinh doanh 
•    Có thêm kênh phân phối dịch vụ ngân hàng hiện đại, tiện lợi trên tay khách hàng 
•    Tận dụng được mạng lưới Merchant, Billers, các dịch vụ thanh toán di động và kinh nghiệm triển khai thực tế của M-Pay
•    Liên kết dịch vụ: tham gia chia sẻ và sử dụng các dịch vụ do các ngân hàng khác và các đối tác kinh doanh của M-Pay cung cấp
•    Gia tăng dịch vụ, gia tăng khách hàng mới: khách hàng cá nhân và doanh nghiệp sẽ đến ngân hàng mở tài khoản để sử dụng các dịch vụ thanh toán di động