KHUYẾN MẠI VINAPHONE 13/11/2014

Vinaphone triển khai KM nạp thẻ ngày vàng từ 00h00 đến 24h00 ngày 13/11/2014. Chiết khấu thêm 5% khi nạp tiền bằng eMonkey

Vinaphone triển khai KM nạp thẻ ngày vàng
+ Thời gian khuyến mại: từ 00h00 đến 24h00 ngày 13/11/2014.
+ Đối tượng: Thuê bao trả trước là khách hàng thường xuyên nạp thẻ (bao gồm cả TB  ezCom, thuê bao trả sau chuyển sang trả trước, thuê bao trả trước đổi số trước và trong thời gian KM).
 Điều 10, Thông tư 11/2010/TT-BTTTT ngày 14/05/2010 của Bộ TT & TT quy định: khách hàng thường xuyên trả trước là thuê bao đang sử dụng dịch vụ thông tin di động trả trước của doanh nghiệp với thời gian sử dụng liên tục tối thiểu 12 tháng và có mức tiền đã sử dụng trong thời gian đó ít nhất là 1.000.000 VNĐ.
3.  Phạm vi áp dụng: Toàn quốc.
4.  Thời gian khuyến mại: từ 00h00 đến 24h00 ngày 13/11/2014.
5.  Nội dung:
 Nạp tiền (nạp thẻ) trong thời gian khuyến mại được:
-   Tặng 50% giá trị thẻ nạp, trong đó ½  giá trị được tặng cộng vào TK KM (gọi/sms liên mạng), ½ giá trị còn lại được tặng cộng vào TK KM1 (gọi/sms nội mạng).
- Tặng thêm 100% ngày sử dụng của thẻ cho thuê bao VinaCard, Vina365, VinaText
* Đối với các thuê bao đang được hưởng KM nạp thẻ của các chương trình KM trước, nếu nạp thẻ trong  ngày Vàng sẽ được hưởng KM như sau:
* Nạp đủ số lượng thẻ được KM của các chương trình KM trước: tiếp tục được hưởng KM của ngày Vàng.
* Chưa nạp hoặc chưa nạp đủ số lượng thẻ được KM của chương trình KM trước, nếu nạp thẻ trong ngày Vàng: sẽ được hưởng KM của chương trình có giá trị KM lớn hơn. Số lượng thẻ nạp trong thời gian KM ngày Vàng sẽ cộng  gộp vào số lượng vào thẻ nạp của chương trình KM trước.

Tin tức khác