KHUYẾN MẠI VIETTEL 14 - 15/11/2014

Viettel khuyến mại 50% giá trị thẻ nạp cho tất cả các thuê bao trả trước đang hoạt động trong 02 ngày 14 - 15/11/2014.

Viettel khuyến mại 50% giá trị thẻ nạp cho tất cả các thuê bao trả trước đang hoạt động trong 02 ngày 14 - 15/11/2014.. Nạp tiền điện thoại bằng eMonkey để nhận thêm chiết khấu 5%

Tin tức khác