Trường hợp hạn chế rút tiền

 

1.    Các trường hợp hạn chế rút tiền:
-    Bạn sẽ không rút được tiền trong trường hợp tài khoản eMonkey của bạn đang bị phong tỏa.
-    Bạn sẽ không rút được tiền, hoặc phải chờ thời gian xử lý lâu hơn trong trường hợp tài khoản eMonkey của bạn đang bị khiếu nại, hoặc M-Pay có cơ sở để nghi ngờ rằng số tiền có trong tài khoản eMonkey của bạn có nguồn gốc từ những giao dịch bị lỗi hoặc không minh bạch.
-    Trong trường hợp tài khoản của bạn bị khiếu nại vì 1 giao dịch nào đó, có thể M-Pay sẽ đóng băng 1 khoản tiền tương ứng với giá trị giao dịch đó để đảm bảo việc giải quyết khiếu nại.
-    Số tiền trong tài khoản Ví eMonkey do nhận tiền từ các chương trình khuyến mãi của M-Pay không được quy đổi thành tiền mặt.