Hướng dẫn nạp và rút tiền

​​​​

​​A. HƯỚNG DẪN NẠP TIỀN VÀO VÍ EMONKEY.

  Để sử dụng dịch vụ ví điện tử eMonkey, khách hàng cần phải thực hiện việc Nạp tiền vào, Rút tiền ra khỏi ví eMonkey thông qua Thẻ/Tài khoản ngân hàng của khách hàng mà đã được liên kết với ví eMonkey. Khách hàng tham khảo “Hướng dẫn liên kết ví eMonkey với Thẻ/Tài khoản ngân hàng” để thực hiện liên kết.
  Sau khi liên kết với Thẻ/Tài khoản ngân hàng thành công, để thực hiện Nạp tiền vào ví eMonkey khách hàng thực hiện các bước sau:
  Bước 1: khách hàng mở menu Nạp tiền ở màn hình chủ, nhập số tiền muốn nạp vào ví eMonkey, bấm nút Tiếp theo (>) để gửi yêu cầu giao dịch.
  Bước 2: Ứng dụng trả về màn hình xác nhận các thông tin mà khách hàng đã nhập. Khách hàng kiểm tra, nếu các thông tin là chính xác thì nhập MPIN để xác nhận.
  Bước 3: Ứng dụng trả về thông báo gaio dịch Nạp tiền thành công, số dư hiện tại của ví eMonkey (hoặc thông báo giao dịch không thành công và nêu rõ lỗi cụ thể). Khách hàng bấm nút OK để kết thúc giao dịch.

  Lưu ý:

  Phí nạp tiền vào ví eMonkey là 0 VNĐ. Số tiền nạp tối thiểu là 50,000 VNĐ, tối đa là 5,000,000 VNĐ cho 1 giao dịch.

 

   
Bước 1   Bước 2   Bước 3


​​B. HƯỚNG DẪN RÚT TIỀN TỪ VÍ EMONKEY.

  Để sử dụng dịch vụ ví điện tử eMonkey, khách hàng cần phải thực hiện việc Nạp tiền vào, Rút tiền ra khỏi ví eMonkey thông qua Thẻ/Tài khoản ngân hàng của khách hàng mà đã được liên kết với ví eMonkey. Khách hàng tham khảo “Hướng dẫn liên kết ví eMonkey với Thẻ/Tài khoản ngân hàng” để thực hiện liên kết.
  Sau khi liên kết với Thẻ/Tài khoản ngân hàng thành công, để thực hiện Rút tiền từ ví eMonkey khách hàng thực hiện các bước sau:
  Bước 1: khách hàng mở menu Rút tiền ở màn hình chủ, nhập số Thẻ nhận (là số in trên Thẻ đã liên kết), nhập số tiền muốn rút từ ví eMonkey, sau đó bấm nút Tiếp theo (>) để gửi yêu cầu giao dịch.
  Bước 2: Ứng dụng trả về màn hình xác nhận các thông tin mà khách hàng đã nhập: thông tin Thẻ nhận, số tiền muốn rút và phí giao dịch. Khách hàng kiểm tra, nếu các thông tin là chính xác thì nhập MPIN để xác nhận.
  Bước 3: Ứng dụng trả về thông báo giao dịch Rút tiền thành công, số dư hiện tại của ví eMonkey (hoặc thông báo giao dịch không thành công và nêu rõ lỗi cụ thể). Khách hàng bấm nút OK để kết thúc giao dịch.

  Lưu ý:

    •    Phí giao dịch rút tiền từ ví eMonkey sang Thẻ/Tài khoản ngân hàng là:

Phí rút tiền = 3.300 VNĐ + 1% số tiền rút

    •    Số tiền rút tối đa = Số dư trong ví eMonkey – Phí rút tiền, nhưng không được vượt quá 5,000,000 VNĐ cho 1 giao dịch.
    •    Tổng số tiền rút tối đa trong 1 ngày không được vượt quá 20,000,000 VNĐ

 

   
Bước 1   Bước 2   Bước 3