Hướng dẫn đăng ký sử dụng dịch vụ Agribank M-Plus

Để đăng ký và kích hoạt sử dụng dịch vụ Agribank M-Plus Quý khách vui lòng làm theo hướng dẫn:
 B1: Mang CMND/CCCD ra PGD thuộc Chi nhánh Agribank nơi KH mở tài khoản để đăng ký sử dụng dịch vụ Agribank M-Plus.
 B2: Giao dịch viên sẽ sử dụng giao diện Bill Payment (DV khác => M-Pay) để đăng ký dịch vụ Agribank M-Plus và thực hiện các thủ tục đăng ký tại quầy giao dịch.
 B3: Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, Quý khách sẽ nhận được mã MID và Mật khẩu qua SMS gửi về số điện thoại đăng ký sử dụng dịch vụ.
 B4: KH sử dụng mã MID và Mật khẩu đã nhận được để kích hoạt ứng dụng Agribank M-Plus.
 B5: Cuối cùng, KH phải đổi Mật khẩu mới để bắt đầu sử dụng dịch vụ. Mật khẩu mới do KH tự đặt, phải có độ dài ít nhất 6 ký tự.

Tin tức khác