Câu hỏi thường gặp

  • [eM] Khi nào tôi cần dùng chức năng Kiểm tra kết quả giao dịch?

    Khi bạn thực hiện một giao dịch chuyển khoản, thanh toán hoặc mua hàng nhưng chờ quá thời gian cho phép (gọi là thời gian timeout, thường là sau 60 giây) mà bạn nhận được thông báo “Giao dịch chưa rõ kết quả thực hiện…”, hoặc khi bạn đã thực hiện giao dịch và đang chờ nhận thông báo kết quả giao dịch, nhưng máy điện thoại bị mất kết nối mạng đột ngột, hoặc thoát khỏi ứng dụng bởi bất cứ lý do nào. Trong các trường hợp trên bạn có thể vào menu Lịch sử giao dịch > Kiểm tra kết quả giao dịch, sau đó nhập MPIN để truy vấn lại kết quả giao dịch mà bạn vừa thực hiện là thành công hay không thành công.
      Lưu ý: hệ thống eM chỉ hỗ trợ chức năng kiểm tra kết quả giao dịch trong vòng 24 giờ sau khi giao dịch đó phát sinh.

< Back
Trang   <1234