Câu hỏi thường gặp

  • Mật khẩu giao dịch MPIN là gì?

  • Các loại máy điện thoại nào có thể cài đặt và sử dụng M-Plus Mobile?

  • Làm thế nào để cài đặt và kích hoạt ứng dụng M-Plus Mobile?

  • Tôi muốn đăng ký dịch vụ M-Plus Mobile thì phải làm gì?

  • 1. Tôi làm thế nào để đăng ký sử dụng ví điện tử eMonkey?

  • 2. Vì sao khách hàng cần cung cấp chính xác các thông tin cá nhân khi đăng ký eMonkey?

  • 3. Các loại máy điện thoại nào có thể cài đặt và sử dụng eMonkey?

  • 4. Mật khẩu giao dịch (MPIN) là gì?

< Back
Trang   <1234>