CÔNG TY CP CHUYỂN MẠCH TÀI CHÍNH QUỐC GIA VIỆT NAM (BANKNETVN)

CÔNG TY CP CHUYỂN MẠCH TÀI CHÍNH QUỐC GIA VIỆT NAM (BANKNETVN)

 

Công ty Cổ phần Chuyển mạch Tài chính Quốc gia Việt Nam được thành lập ngày 09 tháng 07 năm 2004 với sự tham gia góp vốn của 8 cổ đông sáng lập gồm 7 ngân hàng hàng đầu Việt Nam và Công ty Điện toán và Truyền số liệu. Tổng số vốn góp ban đầu của các cổ đông sáng lập là 94,5 tỷ đồng.

Công ty đã được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép Hoạt động dịch vụ thanh toán số 06/NHNN-GP ngày 09/07/2004, cho phép Công ty được hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực cung ứng các dịch vụ thanh toán liên quan đến việc phát hành, chấp thuận, thanh toán thẻ ngân hàng, thẻ thanh toán và các hoạt động khác có liên quan.
 

 

Banknetvn được thành lập với mục tiêu chính là xây dựng hệ thống chuyển mạch tài chính quốc gia nhằm kết nối các hệ thống thanh toán thẻ nói chung, hệ thống ATM/POS nói riêng của các ngân hàng Việt Nam. Việc kết nối này sẽ tạo điều kiện cho các ngân hàng thành viên có khả năng mở rộng mạng lưới dịch vụ của mình với đầu tư hợp lý, tránh được việc đầu tư trùng lặp của các ngân hàng cho hệ thống cơ sở hạ tầng và mạng lưới các thiết bị đầu cuối trên phạm vi toàn quốc.

Banknetvn được tổ chức hoạt động theo mô hình của một công ty cổ phần, tuân theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam. Cơ cấu tổ chức của Công ty bao gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Điều hành. Công ty có 6 phòng chức năng.

Dựa trên nền tảng công nghệ thanh toán điện tử tiên tiến và các dịch vụ đặc thù trong lĩnh vực chuyển mạch các giao dịch thẻ liên ngân hàng, các hoạt động kinh doanh của Banknetvn nhằm thúc đẩy sự phát triển của các dịch vụ dựa trên thẻ ngân hàng ở Việt Nam, tạo điều kiện cho người dùng thẻ có thể thực hiện giao dịch mọi lúc, mọi nơi ở Việt Nam cũng như trên toàn cầu.

Đối với các ngân hàng, dịch vụ kết nối chuyển mạch của Banknetvn tạo ra môi trường cạnh tranh bình đẳng cho tất cả các ngân hàng thành viên trong việc phát triển thẻ thanh toán theo chiến lược riêng của từng ngân hàng. Các dịch vụ chuyển mạch thẻ do Banknetvn cung cấp không cạnh tranh về lợi ích và phạm vi cung cấp dịch vụ với các ngân hàng thành viên.

Đối với người sử dụng thẻ (chủ thẻ) thì việc kết nối và chia sẻ sử dụng mạng lưới ATM/POS của các ngân hàng thành viên sẽ mang lại sự tiện lợi, cho phép chủ thẻ có thể thực hiện giao dịch tại tất cả các điểm chấp nhận thẻ trong mạng lưới của Banknetvn.

Để thực hiện được mục tiêu kết nối chuyển mạch với các ngân hàng và với các tổ chức thẻ, Công ty Cổ phần Chuyển mạch Tài chính Quốc gia Việt Nam luôn duy trì sự phối hợp, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm với các ngân hàng thành viên, hợp tác với các tổ chức thẻ trong nước và quốc tế theo tinh thần bình đẳng, phát triển và cùng có lợi.
 

đối tác khác

KienlongBank Viettel - Tổng Công ty Viễn thông Viettel- Chi Nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG VINAPHONE MobiFone - Công ty thông tin di động Vietnamobile - Công ty Cổ phần Viễn thông Hà Nội CÔNG TY CP CHUYỂN MẠCH TÀI CHÍNH QUỐC GIA VIỆT NAM (BANKNETVN) TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VNPT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VNPT HẢI PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN FPT (FPT ONLINE) Truyền hình An Viên (AVG) Công ty TNHH An ninh mạng BKAV CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM (VCCORP) VTC - Tổng công ty truyền thông đa phương tiện Việt Nam BIC - Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẨN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG PHÁT (HPID)