VTC - Tổng công ty truyền thông đa phương tiện Việt Nam

VTC - Tổng công ty truyền thông đa phương tiện Việt Nam

Tổng công ty truyền thông đa phương tiện Việt Nam được thành lập tháng 2 năm 1988 theo quyết định số 33/QĐ-BTT của Bộ Thông tin. Mục tiêu của VTC là xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng cao; hoàn thiện cơ chế chính sách, tạo nguồn lực tiến công, khai thác tốt nguồn lực bên ngoài để phát triển nhanh và bền vững hơn trong tương lai, đoàn kết - hợp lực xây dựng VTC thành Tập đoàn truyền thông đa phương tiện ngày càng vững mạnh toàn diện, tiến tới cạnh tranh toàn diện phục vụ tốt nhất theo nhu cầu của nhân dân. Thực hiện tốt phương châm đa dạng sản phẩm, chủ động nội dung, đẳng cấp công nghệ, giàu mạnh kinh tế, toả sáng văn hoá và lan toả thương hiệu.

đối tác khác

Vinaphone Vietnam Mobile Telecom Services (MobiFone) Vietnamobile VTC - Tổng công ty truyền thông đa phương tiện Việt Nam Global Petro Commercial Joint Stock Bank (GP.Bank)