Pay for a Prepaid Code

27/02/2014

Khởi động phần mềm eMonkey trên điện thoại và chọn menu Mua thẻ.

Trong menu mua thẻ có các dòng thẻ.

  • KH chọn loại sản phẩm, tên sản phẩm muốn mua. Mua thẻ Mobifone.
  • Chọn mệnh giá, số lượng.
  • Nhập Mật khẩu giao dịch và chọn Có, mua ngay,  xuất hiện màn hình xác nhận thanh toán.
  • Trường hợp thanh toán mua hàng thành công, trên màn hình điện thoại sẽ trả về thông báo kết quả giao dịch.

Sau khi nhận được mã thẻ, khách hàng có thể chọn ngay thẻ để gửi cho người khác qua SMS (nếu muốn).

Rèm Quang Anh