M-Pay news

Paying Bills for AVG via M-Plus mobile banking

Paying Bills for AVG via M-Plus mobile banking

15:44 | 04/12/2013

"AVG Bill Payment via M-Plus mobile banking". Since 07 Oct 2013, M-Pay officially launched Bill Payment service for AVG via M-Plus mobile in cooperation with...

Xem tiếp
M-Pay cooperates with MBBank to launch MB.Plus service

M-Pay cooperates with MBBank to launch MB.Plus service

15:42 | 04/12/2013

Military Bank (MB) launched its M-Pay provided “MB Plus” on 1st July 2013 to provide secure and safe mobile banking and payment services to MB customers.

Xem tiếp
Electricity bill payment on M-plus banking

Electricity bill payment on M-plus banking

15:40 | 04/12/2013

On 01-11-2012 Commercial Services M-Pay Technology (M-Pay) has formally agreed with the Electricity Corporation of Ho Chi Minh City (EVN HCMC) to provide services for...

Xem tiếp
M-Plus Mobile with new auto-saved card code function

M-Plus Mobile with new auto-saved card code function

15:38 | 04/12/2013

Nhằm đảm bảo tốt hơn chất lượng dịch vụ, ứng dụng M-Plus từ phiên bản 3.8 trở đi đã được bổ sung thêm tính năng tự động lưu thông tin...

Xem tiếp
< Back
Trang   <1234>