KHUYẾN MẠI VINAPHONE 28/11/2014

Vinaphone triển khai KM nạp thẻ ngày vàng từ 00h00 đến 24h00 ngày 28/11/2014. Chiết khấu thêm 5% khi nạp tiền bằng eM

+       Đối tượng hưởng khuyến mại: Thuê bao trả trước đang hoạt động nạp thẻ.
+       Thời gian khuyến mại: từ 00h00 đến 24h00 ngày 28/11/2014.
+       Nội dung khuyến mại:
        *Đối với các thuê bao đang được hưởng KM nạp thẻ của các chương trình KM trước, nếu nạp thẻ trong  ngày Vàng sẽ được hưởng KM như sau:
        *Nạp đủ số lượng thẻ được KM của các chương trình KM trước: tiếp tục được hưởng KM của ngày Vàng.
        *Chưa nạp hoặc chưa nạp đủ số lượng thẻ được KM của chương trình KM trước, nếu nạp thẻ trong ngày Vàng: sẽ được hưởng KM của chương trình có giá trị KM lớn hơn. Số lượng thẻ nạp trong thời gian KM ngày Vàng sẽ cộng  gộp vào số lượng vào thẻ nạp của chương trình KM trước.

Other news