KHUYẾN MẠI VINAPHONE 09/12/2014

Vinaphone triển khai KM nạp thẻ ngày vàng từ 00h00 đến 24h00 ngày 09/12/2014. Chiết khấu thêm 5% khi nạp tiền bằng eM

+       Đối tượng hưởng khuyến mại: Thuê bao trả trước đang hoạt động nạp thẻ.
+       Thời gian khuyến mại: từ 00h00 đến 24h00 ngày 09/12/2014.
+       Nội dung khuyến mại:
        *Đối với các thuê bao đang được hưởng KM nạp thẻ của các chương trình KM trước, nếu nạp thẻ trong  ngày Vàng sẽ được hưởng KM như sau:
        *Nạp đủ số lượng thẻ được KM của các chương trình KM trước: tiếp tục được hưởng KM của ngày Vàng.
        *Chưa nạp hoặc chưa nạp đủ số lượng thẻ được KM của chương trình KM trước, nếu nạp thẻ trong

Other news