Khuyến mại Vinaphone 09/08/2014

Vinaphone triển khai chương trình khuyến mại nạp thẻ ngày vàng:
1.Đối tượng: Thuê bao trả trước là khách hàng thông thường nạp thẻ (bao gồm cả TB  ezCom, thuê bao trả sau chuyển sang trả trước, thuê bao trả trước khôi phục lại số và thuê bao trả trước đổi số trước và trong thời gian KM).
2.  Phạm vi áp dụng: Toàn quốc.
3.  Thời gian khuyến mại: từ 00h00 đến 24h00 ngày 09/8/2014. (01 ngày) 
4.  Nội dung:
Nạp tiền (nạp thẻ) trong thời gian khuyến mại được:
-   Tặng 50% giá trị thẻ nạp, trong đó ½  giá trị được tặng cộng vào TK KM (gọi/sms liên mạng), ½ giá trị còn lại được tặng cộng vào TK KM1 (gọi/sms nội mạng).
* Đối với các thuê bao đang được hưởng KM nạp thẻ của các chương trình KM trước, nếu nạp thẻ trong  ngày Vàng sẽ được hưởng KM như sau:
* Nạp đủ số lượng thẻ được KM của các chương trình KM trước: tiếp tục được hưởng KM của ngày Vàng.
* Chưa nạp hoặc chưa nạp đủ số lượng thẻ được KM của chương trình KM trước, nếu nạp thẻ trong ngày Vàng: sẽ được hưởng KM của chương trình có giá trị KM lớn hơn. Số lượng thẻ nạp trong thời gian KM ngày Vàng sẽ cộng  gộp vào số lượng vào thẻ nạp của chương trình KM trước.

Lưu ý:
- Đợt KM này không tặng ngày sử dụng

Other news