KHUYẾN MẠI VIETTEL 09 - 10/12/2014

Viettel khuyến mại 50% giá trị thẻ nạp cho tất cả các thuê bao trả trước đang hoạt động trong 02 ngày 09 - 10/12/2014. Chiết khấu thêm 5% khi nạp tiền bằng eM

Viettel khuyến mại 50% giá trị thẻ nạp cho tất cả các thuê bao trả trước đang hoạt động trong 02 ngày 09 - 10/12/2014. Chiết khấu thêm 5% khi nạp tiền bằng eM

Other news