Business

Vinaphone

Vinaphone

VinaPhone the first-ranked mobile network in Vietnam with orientation towards international cooperation and integration.

Vietnam Mobile Telecom Services (MobiFone)

Vietnam Mobile Telecom Services (MobiFone)

Vietnam Mobile Telecom Services (MobiFone) is a major Vietnamese mobile network operator founded on April 16, 1993. As a GSM launcher, MobiFone is the first and currently third largest telecommunications provider in Vietnam. It is wholly owned by the state-owned VNPT.

Vietnamobile

Vietnamobile

Vietnamobile is the fastest growing mobile communications service operator in Vietnam, providing 2G and 3G services on a nationwide basis. Focusing on network quality, competitive tariff plans and best-in-class customer service...

VTC - Tổng công ty truyền thông đa phương tiện Việt Nam

VTC - Tổng công ty truyền thông đa phương tiện Việt Nam

Tổng công ty truyền thông đa phương tiện Việt Nam được thành lập tháng 2 năm 1988 theo quyết định số 33/QĐ-BTT của Bộ Thông tin. Mục tiêu của VTC là xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng cao; hoàn thiện cơ chế chính sách, tạo nguồn lực tiến công, khai thác tốt nguồn lực bên ngoài để phát triển nhanh và bền vững hơn trong tương lai