Hướng dẫn thanh toán trực tuyến bằng thẻ ATM VPBank

Quay về Quay về

VPBank


The ATM

Để thanh toán thành công bằng thẻ ATM ngân hàng VPBank, thẻ của bạn phải có 2 điều kiện sau:


Điều kiện 1: Đăng ký dịch vụ Thanh toán trực tuyến

• Cách 1: Đăng ký trực tiếp tại quầy giao dịch, vui lòng cầm CMND/Hộ Chiếu đến quầy giao dịch VPBank gần nhất để được hỗ trợ.

• Cách 2: Đăng ký trên Internet Banking, vui lòng làm theo hướng dẫn sau đây

Điều kiện 2: Đã đăng ký dịch vụ SMS Banking

• Đăng ký trực tiếp tại quầy giao dịch, vui lòng mang CMND/Hộ Chiếu đến quầy giao dịch VPBank gần nhất để được hỗ trợ.


Đăng ký Thanh toán trực tuyến


- Bước 1: Đăng nhập “Internet Banking” của VPBank

    • Truy cập liên kết: tại đây và đăng nhập


- Bước 2: Chọn “Tiện ích


TTTT buoc 2

- Bước 3: Chọn “Dịch vụ thẻ” và chọn “Mở/Chặn thanh toán trực tuyến

TTTT buoc 3

- Bước 4: Chọn “Đăng ký thanh toán trực tuyến thẻ

TTTT buoc 4

- Bước 5: Điền thông tin tương ứng với thẻ đã đăng ký

TTTT buoc 4


- Bước 6: Xác thực “Số OTP” và hoàn tất