Hướng dẫn thanh toán trực tuyến bằng thẻ ATM OceanBank

Quay về Quay về

OceanBank


The ATM

Để thanh toán thành công bằng thẻ ATM ngân hàng OceanBank, thẻ của bạn cần đăng ký dịch vụ Thanh toán trực tuyến:

• Cách 1: Đăng kí tại quầy giao dịch, vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu đến quầy giao dịch Oceanbank gần nhất để đăng ký.

• Cách 2: Đăng ký trên Ngân hàng trực tuyến – Easy Internet Banking, vui lòng làm theo hướng dẫn sau đây


Đăng ký thanh toán trực tuyến

Lưu ý: Bạn phải đăng ký dịch vụ Easy Internet Banking trước, vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu đến quầy giao dịch OceanBank gần nhất để được hỗ trợ.


Bước 1: Chọn “Thanh toán trực tuyến” và chọn mục “Đăng ký thanh toán trực tuyến

DK TTTT Buoc 1


Bước 2: Chọn “Thông tin chứng thực” và ”Hình thức xác thực

      • Tài khoản Easy Online Banking (Tài khoản Internet Banking)

      • Số điện thoại Easy Mobile Banking (Số điện thoại đăng ký với ngân hàng)

      • Số thẻ ghi nợ (Số Thẻ ATM phát hành bởi OceanBank)

DK TTTT Buoc 2


Bước 3: Xác minh đăng ký “Thanh Toán trực tuyến”

DK TTTT Buoc 3