Hướng dẫn thanh toán trực tuyến bằng thẻ ATM Agribank

Quay về Quay về

Agribank


The ATM

Để thanh toán thành công bằng thẻ ATM ngân hàng Agribank, thẻ của bạn phải có 2 điều kiện sau:


Điều kiện 1: Đã đăng ký dịch vụ Giao dịch Internet

• Cách 1: Đăng ký tại cây ATM của Agribank.

• Cách 2: Đăng ký “Giao dịch Internet” cho thẻ ATM trên ứng dụng “Agribank E-Mobile Banking


Điều kiện 2: Đã đăng ký dịch vụ SMS Banking

• Để đăng ký, vui lòng mang CMND/Hộ Chiếu đến quầy giao dịch Agribank gần nhất để được hỗ trợ.


Đăng ký tại cây ATM của Agribank

Khách hàng đưa thẻ Agribank vào ATM, chọn ngôn ngữ, nhập PIN và thực hiện đăng ký dịch vụ theo các bước sau:Bước 1: Chọn Giao dịch khác
ATM buoc 1

Bước 2: Chọn Đăng ký/hủy đăng ký dịch vụ
ATM buoc 2

Bước 3: Chọn chức năng Giao dịch Internet Màn hình hiển thị đối với thẻ ghi nợ nội địa Agribank
ATM buoc 3

Bước 4: Chọn Đăng ký dịch vụ
ATM buoc 4

Bước 5: Nhập SĐT đăng ký dịch vụ SMS Banking. Chọn in hóa đơn hoặc không và Hoàn tất giao dịch.
ATM buoc 5

Đăng ký Giao dịch Internet trên ứng dụng Agribank E-Mobile Banking

Lưu ý: Bạn phải đăng ký dịch vụ E-mobile banking trước, vui lòng cầm CMND/Hộ chiếu đến quầy giao dịch Agribank gần nhất để được hỗ trợBước 1: Đăng nhập ứng dụng “Agribank E-Mobile Banking”, chọn “Dịch vụ thẻ
E-Mobile buoc 1

Bước 2: Chọn “Truy vấn thông tin thẻ
E-Mobile buoc 2

Bước 3: Chọn “thẻ ghi nợ nội địa” cần đăng ký “Giao dịch Internet
E-Mobile buoc 3

Bước 4: Chọn “Đăng ký
E-Mobile buoc 4

Bước 5: Nhập các thông tin theo đúng thông tin đã đăng ký phát hành thẻ
E-Mobile buoc 5

Bước 6: Nhập mã OTP được gửi đến số điện thoại đăng ký dịch vụ SMS Banking và Hoàn tất đăng ký
E-Mobile buoc 6