Hướng dẫn thanh toán trực tuyến bằng thẻ ATM ABBank

Quay về Quay về

ABBank


The ATM

Để thanh toán thành công bằng thẻ ATM ngân hàng ABBank, thẻ của bạn phải có 2 điều kiện sau:


Điều kiện 1: Đăng ký dịch vụ thanh toán trực tuyến bằng thẻ YOUcard

• Cách 1 : Đăng ký trên Internet Banking

• Cách 2: Đăng ký trực tiếp tại quầy giao dịch, vui lòng cầm CMND/Hộ Chiếu đến quầy giao dịch ABBank gần nhất để được hỗ trợ.


Điều kiện 2: Đã đăng ký dịch vụ xác thực OTP ABBANK SMS Banking

• Để đăng ký, vui lòng mang theo CMND/Hộ Chiếu đến quầy giao dịch ABBank gần nhất để được hỗ trợ.


Đăng ký dịch vụ thanh toán trực tuyến bằng thẻ YOUcard


Bước 1: Đăng nhập “Internet Banking” của ABBank

• Truy cập liên kết: tại đây và đăng nhập


Bước 2: Chọn “Dịch vụ thẻ

TTTT buoc 2

Bước 3: Chọn “Dịch vụ thanh toán thẻ online

TTTT buoc 3

Bước 4: Chọn thẻ YOUcard bạn muốn đăng ký dịch vụ “Thanh toán trực tuyến”. Sau đó, bấm nút
Đăng ký” để xác nhận

TTTT buoc 4