Câu hỏi thường gặp

  • [M-Plus] Khi nào tôi cần dùng chức năng Kiểm tra kết quả giao dịch?

  • [M-Plus] Tôi bị mất điện thoại, tôi có phải liên hệ Ngân hàng hay không?

  • [M-Plus] Tôi muốn chuyển ứng dụng M-Plus Mobile sang máy điện thoại mới thì phải làm thế nào?

  • [M-Plus] Tôi có thể thanh toán được những loại hoá đơn nào với M-Plus Mobile?

  • [M-Plus] Tôi có thể nạp tiền (Topup) cho những dịch vụ nào với M-Plus Mobile?

  • [M-Plus] Dịch vụ M-Plus Mobile có những tính năng gì?

  • [M-Plus] Tôi nhập sai MPIN 3 lần nên ứng dụng bị khóa. Tôi phải làm gì để khôi phục dịch vụ?

  • [M-Plus] Tôi có phải trả phí khi sử dụng M-Plus Mobile không?

< Back
Trang   12>